Skapt av handelen – for handelen

Handelen blir stadig mer kompleks med økt digitalisering, et bredt spekter av betalingsløsninger og krav til en mer sømløs og friksjonsfri kundereise på tvers av kanaler.

Aera Payment & Identification er et selskap eid av Coop og NorgesGruppen. Gjennom en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og sikker plattform for betaling og identifikasjon, skal Aera gjøre det mulig for handelen å utvikle skreddersydde kundereiser og en mer effektiv verdikjede.

Kundens identitet – fremtidens konkurransekraft

Personalisert kundedialog, mobil transformasjon og utvikling av den sømløse kundereisen er tre viktige stikkord når handelen diskuterer fremtidens konkurransekraft. Kontroll over kundens ID er fundamentet for all digitalisering av kundereisen både i butikk, på nett og på tvers av kanaler. Samtidig gir denne kontrollen handelen mulighet til å utvikle kundeprogrammet på mobile flater.

Fremtidens kundereise?

Økt konkurranse, nye globale aktører og endrede forventinger fra kunden setter krav til kontinuerlig utvikling av kundereisen. Gjennom vår plattform og kontinuerlig utvikling av ny teknologi skal vi tilrettelegge for at handelen til enhver tid har de beste verktøyene til å utvikle nye, innovative og personaliserte kundereiser i tråd med kundens endrede behov. 

Skreddersydde kundereiser

• Automatisk kundegjenkjennelse gjennom Wifi, GPS eller Beacon-teknologi
• Kundeautentisering gjennom smarttelefon, ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk eller QR
• Automatisk registrering av kundens varer og usynlig betaling ved utsjekk

Personalisert kundedialog

• Lokasjonsbasert og adferdsbasert kundedialog
• Personaliserte tilbud, anbefalinger og kundeveiledning i butikk
• Avansert kundesegmentering basert på kundeadferd -og preferanser
• Målrettet og skreddersydd markedsføring

Smarte hjem og omni-kanal handel

• Sensorbasert bestilling med automatisk hjemlevering
• Stemmestyrte løsninger for bestilling til nettbutikk
• Click&Collect, Showrooming og Webrooming
• Automatisert hjemlevering ved bestilling uavhengig av kanal

Teknologi og innovasjon på handelens premisser

• Kostnadseffektiv implementering av kontaktløse kort og mobile betalingsløsninger
• Sikker ID som fundament for digitalisering av kundereisen i butikk, på nett og omni-kanalt
• Kundedialog og betaling i Handelens egen kundeklubb-app
• Virtuelle kort for bruk i Handelens mobile lommebøker
• Konto-til-konto betaling

Aera sikrer handelen kontroll over en forretningskritisk verdikjede

Norge har kanskje verdens mest effektive betalingssystem. Kun 0,48% av Norges bruttonasjonalprodukt går til betalingskostnader. Dette er halvparten av land vi liker å sammenligne oss med, og innebærer en konkurransefordel for hele det norske samfunnet. Dette må vi ta godt vare på og inspirere til også internasjonalt.

Eksplosjon av nye betalingsaktører og implementering av kontaktløs teknologi kan bidra til økte kostnader for handelen, samtidig som handelens kontroll over kundens ID utfordres.

Aera sikrer at handelens kostnader i verdikjeden for betaling forblir lave, og sørger for at nye betalingsløsninger utformes på handelens premisser. Slik bidrar Aera til at handelen beholder kontrollen over en forretningskritisk verdikjede, og til at kontrollen over kundedataene forblir hos handelen. Samtidig ivaretas forbrukernes rettigheter og eierskap til egne data.

Nye reguleringer - nye muligheter

Deregulering gjennom PSD2 legger til rette for nye tjenester og nye aktører i betalingsmarkedet. Aera utvikler tjenester som muliggjør et verdiskapende og effektivt samvirke mellom handel, banker, mobilselskaper og fin-tech selskaper.

Samtidig gjør ny personvernregulering i Europa det mer krevende for aktører med gamle systemer som ikke er tilpasset dagens krav. Gjennom sikre og transparente systemer med innebygget personvern gir vi våre kunder en lettere hverdag. Slik blir nye reguleringer til konkurransefortrinn fremfor økt risiko.

WALTER SALICATH – HEAD OF LEGAL & COMPLIANCE

Plattform for Betaling

En plattform som gjør det mulig å betale med alle nåværende og fremtidige betalingstyper i butikk og på nett med automatisk registrering i kundeprogrammet.

Plattform for Identifikasjon

En plattform som gjør det mulig å identifisere kunden gjennom betalingsmiddelet eller andre identifikatorer på tvers av kanal med kobling mot kundeprogrammet.

Betaling i butikk

Aera tilrettelegger for betaling med kort, NFC, QR og med mobil. Vi tilbyr både stasjonære og mobile terminaler til butikk.

Betaling Online

Med Aera kan du enkelt integrere betaling i netthandelsløsningen uten at du trenger ytterligere sertifisering. Løsningen gir stor fleksibilitet til å legge til nye betalingsmidler uten endringer eller tilpasninger.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Er du en stor handelsaktør eller har løsninger du tror vil være interessant for oss å kjenne til, ber vi deg ta kontakt via vårt kontaktkort eller henvende deg direkte via mail.

Ny kunde?

TA KONTAKT

Read article "Kunde?"

Ny leverandør?

TA KONTAKT

Read article "Leverandør?"

Andre henvendelser?

TA KONTAKT

Read article "Andre henvendelser"