Skapt av handelen – for handelen

Aera tilbyr en åpen og fleksibel plattform for betaling og identifikasjon som gjør det mulig å koble fysisk og digital handel sammen og følge kunden på tvers av betalingsløsninger og kanaler. Ved å forenkle betaling og identifikasjon gjør vi det mulig for deg å bruke tiden på det som er viktigst: Kundene dine.

Leverandør

Er du kasseleverandør og
ønsker å integrere med Aera?

Kontakt oss her

Handel

Er du på utkikk etter nye
betalingsløsninger for butikk eller nett?

Kontakt oss her

Betaling

Et økende antall betalingsaktører og tjenestetilbud er fordyrende for handelen og fører til at oppgjør og avstemming blir mer komplisert og tidkrevende.

Aera leverer en åpen betalingsplattform som aksepterer alle betalingstyper på tvers av kanaler. Dette gjør at kunden selv kan velge hva de vil betale med, samtidig som avstemming blir enklere for handelen.

Identifikasjon

Lojalitetsprogrammer blir stadig viktigere i kampen om kunden. Dette øker behovet for å identifisere og innrullere kunden på en enkel og trygg måte — uavhengig av kanal, kontaktpunkt og betalingstype.

Aera tilbyr en løsning for friksjonsfri identifikasjon og innrullering av kunden i samsvar med krav til personvern (GDPR) og sikkerhet. Vår fleksible plattform sikrer også rask implementering av fremtidens nye identifikatorer.

Betalingsterminal

Nye betalingstyper kombinert med økt fokus på den kanaluavhengige kundereisen setter krav til økt funksjonalitet i betalingsterminalen både fysisk i butikk og på nett.

Aera støtter alle betalingstyper gjennom både stasjonære, mobile og nettbaserte terminaler. Vår betalings- og identifikasjonsplattform gir trygg identifikasjon og innrullering av kunder, uavhengig av betalingstype og identifikator.

Støttesystemer

Et økende antall betalings- og identifikasjonsløsninger i markedet, gjør det krevende for handelen å velge og tilpasse seg.

Aera tilbyr en åpen plattform for betaling og identifikasjon på tvers av tjenestetilbydere og kanaler. Dette gir mer fleksibilitet, enklere integrasjon og raskere utrulling. Løsningen administreres gjennom en oversiktlig og brukervennlig kundeportal

Personvern og sikkerhet

Digitalisering og personalisering øker risikoen knyttet til betaling og identifikasjon, og nye personvernregler (GDPR) setter skjerpede krav til informasjonssikkerhet.

Aera har innebygget personvern og sikkerhet som kvalitetssikres gjennom strenge test- og sertifiseringsprosesser.

Last ned alle produktark

Teknologipartnere i verdensklasse

Sammen med verdensledende teknologipartnere bygger vi fremtidens infrastruktur for betaling og identifikasjon basert på markedsledende standarder og i tråd med strenge retningslinjer for personvern og sikkerhet. Våre tjenester og støttesystemer er bygget for skalering og står klar til å kunne tilpasses alle fremtidige løsninger innen betaling og identifikasjon.

Med kunden i fokus

God dialog med kundene er avgjørende for å lykkes i handelen - i dag og i fremtiden. Vi tilfredsstiller alle krav til personvern (GDPR) og gjør det enklere å skape en tett og god kundedialog gjennom hele kundereisen, på tvers av handelsaktører og handelskanaler. Slik gjør vi det enklere å utvikle enda bedre handleopplevelser.

Siste fra Twitter

Horecabransjen bør være positive, men avventende i møtet med de mange nye betalingsløsningene på markedet. https://t.co/31FY1DATZD

Ta kontakt

Hans Petter Hoel

Chief Executive Officer

hans.petter.hoel@aera.id

+47 225 52 500

Kristian Klavenes

Chief Business Development Officer

kristian.klavenes@aera.id

+47 225 52 500