Nytt fra Aera

Det er på tide å skryte litt,

Vi teller ett år med nedstengning og hjemmekontor samtidig som vi snart sluttfører den første og viktigste fasen i en av de mest omfattende digitale næringsomstillinger vi har hatt i Norge.  Dette er mest synlig for deg som forbruker gjennom de nye betalingsterminalene eller mobilløsningene du bruker når du handler i din butikk, men bak dette ligger det en helt ny infrastruktur for varehandelen.

Det Aera har oppnådd så langt, er bygget av et lag med unik kompetanse, gode partnere, engasjerte og solide eiere og et bevisst fokus på ledelse, trygghet og kvalitet. Til tross for nedstengingen og den relativt lille organisasjon Aera fortsatt er, har vi holdt fokus og faktisk økt produktiviteten i pandemiperioden. Det er delvis grunnet gode kontinuitetsplaner og et lettbent system for virksomhetsstyring, men mest av alt grunnet de folkene vi har på laget.

Etter etablering av et solid styringssystem har vi i 2020 fått innvilget søknad om konsesjon som betalingsforetak og vi har revidert og sertifisert både plattformer og styringssystemet for alt fra proprietære betalingsordninger til internasjonale standarder.

Vi er straks fremme ved slutten på denne første fasen, og det skjer når de store prosjektleveransene ferdigstilles til våre eiere og kunder, Coop og NorgesGruppen. Det skjer samtidig med flere gode anerkjennelser for Aera som betyr at de verdiene som er skapt også betyr et solid fundament for fremtiden.

Vi går da inn i neste fase, som er å for alvor bringe Aera ut i markedet, som en regulert aktør som kan levere både på tid, pris og kvalitet. Først ut er Ruter, som vi skal hjelpe å sørge for at deres mobile betalingsløsninger forblir markedsledende.

Aera i denne nye fasen vil sette på prøve det faktum at vi bygget en lettbeint og endringsdyktig organisasjon som kan levere enda raskere på kundenes behov og på nye oppdrag fra eierne.

Vi har bestemt oss for at:

Kristian Klavenes vil fortsette å være Aeras ansikt utad og gjennom det sikre at både ideen bak et selskap av og for handelen blir kommunisert tydelig i markedet, og at Aeras voksende tjenesteportefølje blir gitt den eksponeringen den fortjener. Kristian, som nå går ut i pappaperm, sier: Vi har jobbet iherdig siden 2016 med å bygge denne plattformen, og det å kunne ta en pust i bakken med familien min, vel vitende om at det jeg kommer tilbake til ikke lengre bare er å bygge, men nå også å få vise frem alt det vi har bygget, gjør meg både stolt og forventningsfull.

Niklas Sandqvist blir ansvarlig for Stakeholder Management i Forretning og vil sikre nødvendig koordinering med interessegrupper og myndigheter både nasjonalt og internasjonalt med fokus på en raskest mulig implementering av de muligheter som ligger i PSD2/PSD3. Han sier: Jeg er takknemlig for at Aera har gitt meg muligheten å fokusere mer på de markedsaktiviteter og selskapsrelasjoner som kreves når vi tar de neste stegene i strategien. Fokusendringen kan jeg gjøre i visshet om at det er bygget et robust og anerkjent fundament som understøtter agil utvikling og sikker drift.

Vegard Fremstad tar over som CISO fra Niklas. Vegard har bred erfaring som ansvarlig for drift og er også leder for kriseteamet i Aera. Vegard sier at konsolidering av CISO rollen med eksisterende ansvarsområder vil kunne gi effektiviteter og sikre Aera og Aeras kunder enda bedre og sikrere tjenester.

Walter Salicath vil fortsette som Head of Legal og bygge opp et dedikert inhouse advokatkontor som kan understøtte Aera i såvel kommersielle forhandlinger som ved å yte relevant juridisk rådgivning innen områder som personvern, selskapsrett og finansregulatoriske områder. Walter fortsetter som virksomhetens Personvernombud. Walter er stolt over de sikre, personvernvennlige og fremtidsrettede tjenestene Aera har utviklet og sier at både tjenestene i seg selv og evnen til å dokumentere dem er klare konkurransefortrinn en aktør som Aera vil nye godt av fremover.

Nils Vingdal, som allerede er administrasjonssjef i Aera, har tatt over ansvaret som Compliance Officer fra Walter. Nils får med seg Kenneth Ulriksen som ny hvitvaskingsansvarlig. Nils har hatt denne rollen før i BankAxept, og han sier han derfor er glad over å kunne påta seg ansvaret, vel vitende om både hva det innebærer og hvordan Aera og Aeras tjenester fungerer i praksis.

Dette betyr samlet at rollene som så langt blitt ivaretatt gjennom GRC blir overført lenger ut i organisasjonen slik at ansvar plasseres i linjen og i prosjektene og på så måte understøtter smidig utvikling med forenklede beslutningsveier.

Nils overtar også ansvaret for Business Services. Andreas Holter vil fortsatt lede området som i dag og det er ingen endringer for øvrig. Business Services har vokst til å bli en svært viktig del av Aera sin verdikjede med grensesnitt både mot våre kunder og internt.

Sist, men ikke minst har Allan Ludvigsen i rollen som ansvarlig for Forretning nå et helhetlig ansvar for hele Aeras tjenesteportefølje.  Allan sier han er stolt av den verktøykassen Aera har bygget for varehandelen, og gleder seg til å hjelpe både eiere og kunder å ta den i bruk for å møte de utfordringene de står ovenfor.

***

Vi i Aera er like lei av pandemien som alle andre, men vi ser lyst på fremtiden. Vi kommer gjennom dette bedre, sterkere og ikke minst sammen!

Driver du innen varehandelen og ønsker deg løsninger som passer for fremtiden – ta kontakt med oss!

Hilsen Øyvind – og resten av teamet i Aera