Fra handelen - for handelen

De ansatte i Aera har solid og bred bakgrunn fra både handelen, teknologi og ikke minst erfaring fra utvikling av tjenester innen betaling og identifikasjon.

Aeras ledergruppe