Fremtidens handel - en ny æra

«Aera Payment & Identification ble etablert som en joint venture mellom Coop og NorgesGruppen i 2016 for å ivareta varehandelsaktørenes interesser innen betalingsformidling, samt for å opprettholde dagens høye effektivitet og lave kostnadsnivå for betaling i Norge. Det dreier seg imidlertid ikke bare om betaling, men like mye om å sikre identifikasjon av kunden i butikk. Vi har nå utviklet en strategi hvor både betaling og identifikasjon står sentralt. Sammen med våre partnere skal vi utvikle en fremtidsrettet teknologisk plattform med tilhørende tjenester som gjør det mulig for handelen å utvikle enda bedre kundeopplevelser og styrket konkurransekraft i markedet».

KRISTIAN KLAVENES – CO-FOUNDER

Ansvarlige, samarbeidsorienterte, innovative og fremoverlente

Med kunden i sentrum

Handelens konkurransekraft handler om å skape enda bedre handleopplevelse for kunden. Å sette kunden i sentrum er derfor avgjørende også for vår suksess. Gjennom våre løsninger skal vi gjøre det enklere for handelen å lykkes, uavhengig av hvem kunden er og hvor kunden befinner seg.

Ansvarlige og samarbeidsorientere

Aera er skapt som et samarbeidsprosjekt mellom to av Norges største konkurrenter innenfor handel: NorgesGruppen og Coop. Gjennom å være ansvarlige og samarbeidsorienterte legger vi grunnlag for økt konkurransekraft som kommer kundene til gode.

Innovative og fremoverlente

Handelen er i rask endring og ny teknologi utvikles i rekordfart. Skal vi lykkes må vi være innovative, fremoverlente og uredde i vår tilnærming. Derfor legger vi stor vekt på å bygge kompetanse i eget hus, samtidig som vi er opptatt av å være tett på markedet og kontinuerlig utvikle oss.

Hyggelige lokaler på Skøyen

Vi holder til i Askekroken 11 i Skøyen Atrium. Kort vei til buss, trikk og tog. Her er vi tett på et bredt utvalg butikker som hver dag minner oss om hvorfor vi er skapt. Velkommen til oss!

«Vi skal sikre de strategiske posisjonene for handelen»

Betalingslandskapet er i endring. Ny teknologi og nye reguleringer på betalingsområdet skaper muligheter for både nye og eksisterende aktører. Aera skal gjøre det mulig for handelen å ta strategiske posisjoner innen betaling og identifikasjon og skape mest mulig effektive verdikjeder som gjør handelen i stand til å ta et forsterket grep om egen virksomhet.

Vår kjernekompetanse er basert på kunnskap om nasjonalkritiske verdikjeder kombinert med kunnskap om handelen og deres behov. I forvissning om at innovasjon i økende grad skapes gjennom samarbeid på tvers av bransjer er vårt formål å tilrettelegge for nyskapning både for handelen, men også for norsk næringsliv generelt.

ØYVIND APELLAND – CEO

Har du ønske om å komme i kontakt med oss?

Har du mediehenvendelser, ønske om ny jobb eller andre spørsmål vi kan hjelpe deg med? Vi får mange henvendelser, men vil prøve å svare deg så fort vi kan.

Mediehenvendelser?

TA KONTAKT

Read article "Mediehenvendelser?"

Ny jobb?

TA KONTAKT

Read article "Jobbe i Aera?"

Ny kunde?

TA KONTAKT

Read article "Kunde?"

Ny leverandør?

TA KONTAKT

Read article "Leverandør?"

Spørsmål om Personvern?

TA KONTAKT

Read article "Personvern eller sikkerhet?"

Andre henvendelser?

TA KONTAKT

Read article "Andre henvendelser"