Om oss

Handelen står foran en ny æra med økt digitalisering og krav til en mer sømløs og friksjonsfri kundereise, hvor identifikasjon av og tett dialog med kunden vil være en avgjørende konkurransefaktor. Samtidig er handelen opptatt av at betaling skal være kostnadseffektivt og enkelt å håndtere, både ut mot kunden (akseptere de betalingsløsningene som kunden til enhver tid ønsker å betale med) og på bakrommet (oppgjør og avstemming).

 

Aera Payment & Identification ble etablert som en joint venture mellom Coop og NorgesGruppen i 2016. På vegne av handelen utvikler Aera en plattform for betaling og identifikasjon som gjør det mulig for handelen å akseptere alle typer betalingsmidler og gjenkjenne kunden på tvers av kanal (mobil, online og i butikk). Plattformen er sikker, fleksibel og fremtidsrettet og gjør det mulig for handelen å utvikle nye og mer sømløse kundereiser, gode kundeprogrammer og ny konkurransekraft i takt med økt digitalisering og endrede rammebetingelser.