Sikker kundeidentifikasjon, skreddersydde kundereiser og et fremtidsrettet kundeprogram.

Plattform for Identifikasjon

En plattform som gjør det mulig å identifisere kunden gjennom betalingsmiddelet eller andre identifikatorer på tvers av kanal med kobling mot kundeprogrammet og tilrettelegge for godt personvern. 

Sikker kundeidentifikasjon

Gjennom sikker identifikasjon av kunden er det mulig å binde fysisk og digital handel sammen og utnytte fremtidens teknologi til å skape nye og enda bedre kundereiser.

Personaliserte tilbud

Gjennom en unik kunde-ID koblet opp mot kundeprogrammet kan du gjenkjenne kunden for å tilby personaliserte tilbud basert på kundens adferd. Samtidig er det mulig å registrere betalingen og tilegne bonus og rabatter uavhengig av hvor og når handelen skjer.

Godt personvern

Gjennom plattformen er det mulig for handelen å tilrettelegge for godt personvern i henhold til Personvernforordningen med tjenester som opprett, vis og slett. Slik kan kundene være trygge på at handelen opererer etter de til enhver tid gjeldende regler for godt personvern.

Plattformen gjør det enkelt å implementere en rekke sentrale ID-tjenester

Innrullering av nye kunder

Rask og effektiv innrullering av nye kunder til kundeprogrammet gjennom betalingsterminalen eller online.

Autentisering av kunden

Sikker autentisering av kunden og verifisering av kundens identifikatorer gjennom for eksempel BankID.

Gjenkjennelse av kunden ved betaling

Kunden gjenkjennes slik at handelen kan registreres i kundeprogrammet. Rabatter og bonuser kan beregnes og komme kunden til gode.

Kundeprogram på mobil

Tilrettelegging for at handelen enkelt kan tilby et sikkert kundeprogram på mobil til sine kunder.

 

 

Innrullering av nye identifikatorer

Enkelt å legge til nye måter å gjenkjenne kunden på hos en allerede innrullert kunde til kundeprogrammet, feks nye betalingskort, bilskilt, biometri og annet.

Vedlikehold og Personvern

Vedlikehold av kundedata i kundeprogrammet. Tilrettelegging for godt personvern gjennom tjenestene opprett, vis, slett i hht Personvernforordningen/GDPR.

API Dokumentasjon

Aera plattform for betaling og identifikasjon er tilgjengelig gjennom Aera betalingsterminal, online terminal og mobil lommebok. Plattformen integreres gjennom Aera API med støtte av vårt kundeteam.

API-dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel til post@aera.id.

Bli kontaktet

Legg igjen din kontaktinfo, så tar vårt team kontakt med deg.

Kristian Klavenes

Chief Marketing Officer

kristian.klavenes@aera.id