FAQ om kundetiltak og hvitvasking

Hva er kundetiltak?

– Hvitvaskingsloven pålegger oss som finansinstitusjon å innhente informasjon om våre kunder, dette kalles kundetiltak. Vi må blant annet kjenne til formålet med kundeforholdet og vite hvordan du som kunde bruker våre tjenester. Dette gjør vi gjennom å stille spørsmål til alle våre kunder. Om du ikke besvarer spørsmålene kan du ikke benytte våre tjenester.

Hvorfor må jeg svare på spørsmål?

– Myndighetene krever at vi har kunnskap om hvordan våre kunder bruker tjenestene, og krever at informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig. En viktig del av vårt samfunnsansvar er at vi skal verne om våre kunder, vår bedrift og samfunnet fra kriminell virksomhet som hvitvasking og terrorfinansierin

Blir alle kunder spurt disse spørsmålene?

– Ja, alle kunder uten unntak blir spurt.

Jeg er ny kunde, må jeg da svare på kundespørsmålene?

– Ja, vi spør alle nye kunder spørsmålene for å lære de bedre å kjenne.

Hvorfor må jeg svare på nytt på spørsmålene?

– Aera er pålagt å jevnlig oppdatere kundeinformasjon, og vil derfor be deg årlig oppdatere informasjon.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?

– Dersom du ikke svarer på spørsmålene når du skal ta i bruk tjenesten, har vi ikke mulighet til å opprette kundeforhold med deg. Dersom du ikke svarer på spørsmålene ved årlig oppdatering av kundeinformasjon, vil tjenesten bli sperret frem til vi har fått din besvarelse.

Hvorfor trenger dere informasjon om meg og hvordan jeg bruker tjenesten?

– I henhold til hvitvaskingsloven er vi forpliktet til å samle inn informasjon om våre kunder og deres finansielle transaksjoner. Vi vet at de aller fleste kundene våre er ærlige, men for å kunne avdekke de som ikke er det, ber vi alle kunder om å svare på de samme spørsmålene.

Hva er en PEP (Politisk Eksponert Person)?

– En PEP er definert som en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller annen stilling i en annen stat enn Norge. Det samme gjelder slike personers nærmeste familiemedlemmer og kjente medarbeidere.

Hvem er nærmeste familiemedlemmer til en PEP?

– Foreldre

– Ektefelle, samboer, registrert partner

– Barn, barns ektefelle eller registrert partner/samboer.

Hva menes med kjent medarbeider til en PEP?
Kjent medarbeider defineres som personer som har, eller nylig har hatt:

– nær forretningsforbindelse til en PEP

– reelle rettigheter til, eller er medeier av formue sammen med en PEP

– reelle rettigheter til, eller er medeier av formue sammen med en PEP, der hensikten er å gi fordel til PEP.

Gjelder deres taushetsplikt all informasjon jeg leverer til enhver tid?

– Taushetsplikten for Aera sine ansatte er regulert i finansforetaksloven, som omfatter all informasjon om ditt kundeforhold med Aera. Dette gjelder informasjon uavhengig om den er gitt skriftlig eller muntlig. Unntak fra taushetsplikten gjelder bare forhold som er regulert ved lov, og dette vil f.eks. kunne gjelde spesifikk informasjon til myndighetene i forbindelse med rapportering av straffbare handlinger. Informasjonen er kun tilgjengelig for de hos Aera som arbeider med fagområdet, og er heller ikke tilgjengelig for tredjeparter.

Har dere lov til å be om denne informasjonen fra kundene deres?

– Aera følger gjeldende lovverk ved innsamling av personlig informasjon. Norsk lov krever at vi innhenter personopplysninger for å oppnå tilstrekkelig kundekunnskap. Kravene for innhenting av informasjon gjelder alle våre kunder. Informasjonen vi har om deg behandles konfidensielt og i tråd med lover om taushetsplikt og personvern.