Personvernpolicy

Vår personvernpolicy er en del av vårt internkontrollsystem. Policyen, sammen med de interne rutiner og kontroller som følger den opp sikrer at våre tjenester etterlever gjeldende krav.

Personvern

Personvernpolicy

Personvern i handelen

Ønsker du å lese mer om personvern i handelen kan du lese mer på Datatilsynets nettside om temaet.

Les mer her

Publisert 26.februar 2019

Som et ledd i våre betalings- og identifikasjonstjenester, behandler Aera persondata om forbrukere. Dette gjør vi på vegne av våre kunder; Handelen. Når Aera gjøre dette opptrer Aera som en databehandler – en tjenesteyter – mens handelsaktøren er behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige er den som er ansvarlig og som har kundeforholdet til forbrukeren. Dette innebærer at du som forbruker, dersom du skal utøve dine rettigheter, skal rette henvendelsen om dette direkte til den handelsaktøren du har et kundeforhold til og ikke til Aera.

I tillegg til dette behandler Aera visse persondata for egne formål, hvor vi selv er behandlingsansvarlig. Dette er hovedsakelig data om egne ansatte og konsulenter, samt kontaktinformasjon ol. om våre kunder.

Våre tjenester er bygget fra bunnen med det formål å være i overenstemmelse med personverforordningen. Dette innebærer ikke bare at grunnkrav til behandling av personopplysninger, så som mekanismer for innsyn, retting eller sletting er på plass, men også at tjenesten er forsøkt bygget etter prinsippene om innebygget personvern. For Aera er pseudonymisering og bruk av kryptering sentrale elementer i dette.

Hvis du vil lese mer om vår Personvernpolicy er denne tilgjengelig som PDF nedenfor.

Last ned PDF

Artikkelforfatter

Walter Salicath

Head of Legal and Compliance

Stikkord